«ՍԵՐՄԵՍ ՍՏՐՈՅ» շինարարական ընկերությունն ունի ճարտարապետական նախագծման իր բաժինը, որը կատարում է կառուցվող օբյեկտների ճարտարապետա-կոնստրուկտիվ նախագծերը:

Ընդառաջ գնալով անհատական պահանջներին` աշխատանքի ընթացքում հաշվի են առնվում հաճախորդների բոլոր դիտարկումներն ու առաջարկությունները: Բոլոր հաշվարկները կատարված են ներկայում գործող չափանիշներով:

Կայք` www.sermes.ru